Welcome To Directory Of Ollywood

MEMBER'S of CINE ARTIST ASSOCIATION

Address

Ollywood Diary

Headquarters

Plot No.147,
Sahid Nagar, Bhubaneswar,
Odisha -751007

Get In Touch

Telephone: 0674-2953456
E-mail: support@pabitrainfotech.com

SL NO.
NAME
1
Amiya Pattanaik
2
Debu Bose
3
Uttam Mohanty
4
Bijaya Mohanty
5
Jairam Samal
6
Kuna Tripathy
7
Mihir Das 
8
Muna Khan
9
Suresh Mishra
10
Pintu Nanda
11
Pradumna Lenka
12
Debu Pattanaik
13
Akash Das Nayak
14
Namrata Das
15
Snigdha Mohanty
16
Debjani
17
Sabyasachi Mishra
18
Babushan
19
Debasis patra
20
Debu Brahma
21
Biju Badjena
22
Kajal mishra
23
Ajit Das
24
Anita Das
25
Aparajita Mohanty
26
Anubhav Mohanty
27
Arindam Roy
28
Anu Choudary
29
Ananga Diwedi
30
Archita
31
Asit Pati
32
Arabinda Sadhangi
33
Asrumochan
34
Abhinaba
35
Banku Bala
36
Binayak Mishra
37
Bhutati Tripathy
38
Bina Moharana
39
Babi Mishra
40
Bana Pahi
SL NO.
NAME
41
Braja Singh
42
Badal Mohanty
43
Choudary Jayprakash
44
Deba Dulal
45
Gungun
46
Hadu
47
Hara Pattanaik
48
Isha Bebarta
49
Jyoti Mishra
50
Jiban Panda
51
Jina Samal
52
Hari Hara
53
Minaketan
54
Meghna Mishra
55
Megha
56
Nayana
57
Prasanna Mishra
58
Premajan
59
Papu
60
Puspa Panda
61
Priya
62
Prativa Panda
63
Priti Raj
64
Priyanka
65
Raimohan
66
Rabi Mishra
67
Sunil Santuka
68
Saroj Das
69
Sekhar Dutta
70
Smita Mohanty
71
Sidhant Mohapatra
72
Sunil Kumar
73
Sritam Das
74
Satwaki Mishra
75
Samresh
76
Trupti Sniha
77
Pruthiraj
78
Tandra Mohanty
79
Usasi Mishra
80
Kajal